Convocatòria a la reunió informativa prèvia a la junta general d'accionistes


El dia 12 de desembre de 2018, a les 18:30 hores, en el domicili social del Girona Futbol Club, SAD (Av. Montilivi, 141, CP 17003 de Girona) es realitzarà una reunió informativa als per a tots els accionistes que desitgin assistir-hi i que no arribin al nombre mínim d'accions per assistir a la Junta del dia 13 de desembre de 2018.

Per a poder assistir a l’esmentada reunió informativa, hauran de confirmar la seva assistència, entrant a l’oficina virtual i seguint els passos que s’indiquen a continuació:

Si us plau feu el següent:
  • Si coneix el seu PIN vagi directament l’àrea de accionista i identifiquis amb el seu DNI/CIF i PIN.
  • En cas que no coneguis el seu PIN feu clic al botó Obtenir PIN una mica més avall i segueix els passos indicats.
  • Un cop dins de l’àrea de accionista clica "INSCRIPCIÓ EN REUNIÓ D'ACCIONISTES 12/12/2018" al menú esquerre i des d'aquí podràs confirmar la teva assistència
Moltes gràcies.